ค้นหางานวิ่ง

15 ม.ค 64-30 ม.ค. 64

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท บ้านซับใต้ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครร​าชสีมา xxxxxxxxxxxxxxxxx

1

4

3

2

5

6

กรอกข้อมู

ข้อมูลการสมัคร

สินค้า

ยืนยันข้อมูล

ชำระเงิน

เสร็จสมบูรณ์

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

รหัสของท่านสามารถใช้ได้แค่ 1 ครั้ง หากเกิดปัญหารบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการสมัคร

1. ข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าแข่ง​ขัน

ตัวเอง

สำหรับเพื่อน

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

ผู้ติดต่อฉุกเฉิน

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

ข้อมูลการสมัคร

2. ประเภทการแข่งขัน

2.1 ระยะการแข่งขัน *

ULTRA-TRAIL NAN 100 (UTN100)

฿ 1200

ระยะ 10.2 km.

฿ 1200

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200

PUA CROSS COUNTRY 15 (PCC15)

฿ 1200

PUA CROSS COUNTRY 15 (PCC15)

฿ 1200

ระยะ 42.195 km.

฿ 1200

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

2.2 แบบเสื้อ *

แขนสั้น

แขนกุด

กล้าม (ชาย)

กล้าม (หญิง)

2.3 ขนาดเสื้อ *

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

2

4

3

5

6

กรอกข้อมู

ข้อมูลการสมัคร

สินค้า

ยืนยันข้อมูล

ชำระเงิน

เสร็จสมบูรณ์

คนที่ 1

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า (เพศชาย)

31 พฤศจิกายน 2565

ชาย 25-29 ปี

รุ่น

aaaaaaaaaaa@gmail.com

081 234 5678

ระยะ 42.195 km.

฿ 1200.00

เสื้อแขนสั้น (สีกรม), 8XL(52’’)

การสมัครยังไม่สมบูรณ์
(กรุณาชำระเงินในขั้นตอนถัดไป)

แก้ไข

คนที่ 1

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า (เพศชาย)

31 พฤศจิกายน 2565

ชาย 25-29 ปี

รุ่น

081 234 5678

aaaaaaaaaaa@gmail.com

ระยะ 42.195 km.

฿ 1200.00

เสื้อแขนสั้น (สีกรม), 8XL(52’’)

การสมัครยังไม่สมบูรณ์
(กรุณาชำระเงินในขั้นตอนถัดไป)

แก้ไข

คนที่ 1

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า (เพศชาย)

31 พฤศจิกายน 2565

ชาย 25-29 ปี

รุ่น

aaaaaaaaaaa@gmail.com

081 234 5678

ระยะ 42.195 km.

฿ 1200.00

เสื้อแขนสั้น (สีกรม), 8XL(52’’)

การสมัครยังไม่สมบูรณ์
(กรุณาชำระเงินในขั้นตอนถัดไป)

แก้ไข

คนที่ 1

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า (เพศชาย)

31 พฤศจิกายน 2565

ชาย 25-29 ปี

รุ่น

aaaaaaaaaaa@gmail.com

081 234 5678

ระยะ 42.195 km.

฿ 1200.00

เสื้อแขนสั้น (สีกรม), 8XL(52’’)

การสมัครยังไม่สมบูรณ์
(กรุณาชำระเงินในขั้นตอนถัดไป)

แก้ไข

<< ย้อนกลับ

เพิ่มผู้สมัคร

ถัดไป >>

3

4

5

6

กรอกข้อมู

ข้อมูลการสมัคร

สินค้า

ยืนยันข้อมูล

ชำระเงิน

เสร็จสมบูรณ์

สินค้า & ของที่ระลึก

ซื้อสินค้าที่ระลึก

ไม่ซื้อสินค้าที่ระลึก

<< ย้อนกลับ

ถัดไป >>

3

4

5

6

กรอกข้อมู

ข้อมูลการสมัคร

สินค้า

ยืนยันข้อมูล

ชำระเงิน

เสร็จสมบูรณ์

สินค้า & ของที่ระลึก

ซื้อสินค้าที่ระลึก

ไม่ซื้อสินค้าที่ระลึก

ผ้าบัฟ Piggy VR Run 2​021

฿ 1200.00

฿ 700.00

เสื้อ Limited Piggy VR Run 2021

PACKAGE A : เสื้อ​ที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

จำนวน

เลือกสินค้า

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

-

+

100

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE 

฿ 1200.00

เลือกสินค้า

-

+

100

กรอกรหัสส่วนลด

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

กดใช้โค้ด

รายละเอียดการสั่งซื้อ

รายการ

จำนวน

ราคา

1.

เสื้อTENMEEระยะ 10 km 
(แขนสั้น (สีกรม), M (38'))

X 10

฿ 1,200​.00

฿ 500​.00

X 1

หมวก Limited

2.

฿ 5000​.00

3.

กางเกง TENMEE ระยะ 10 km
 ((สีกรม), M (38'))

X 5

รหัสส่วนลด

ABC12cde56

฿ 500​.00

16

รวม

฿ 4,600​.00

<< ย้อนกลับ

ถัดไป >>

4

5

6

กรอกข้อมู

ข้อมูลการสมัคร

สินค้า

ยืนยันข้อมูล

ชำระเงิน

เสร็จสมบูรณ์

ประเภทการจัดส่ง

รับด้วยตัวเอง

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท บ้านซับใต้ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา xxxxxxxxxxxxxxxxxx

฿ 60.00

ค่าจัดส่งไปรษณีย์

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

ที่อยู่ในการจัดส่ง

แก้ไข

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
88 ซ.พระยามนธาตุฯ แขวงคลองบางบอน 
เขตบางบอน กทม 10150
(02-899-8888)

ใบกำกับภาษี

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

สรุปยอดชำระเงิน

ผู้สมัครคนที่ 1 :

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า

สมัครระยะ 10 km.

X 1

฿ 800.00

X 1

ผู้สมัครคนที่ 2 :

งองูใจกล้า จอจานใช้ดี

สมัครระยะ 42.195 km.

฿ 1200.00

฿ 1200.00

฿ 1200.00

฿ 200.00

X 1

X 1

X 1

สินค้า
ของที่ระลึก

เสื้อ Limited Piggy
VR Run 2021

หมวก Limited Piggy
VR Run 2021

ผ้าบัฟ Piggy
VR Run 2021

เสื้อ Piggy VR Run 2021
Size Unisex : 8XL (56”) 

฿ 1200.00

X 1

ค่าจัดส่ง

฿60.00

ยอมรวมทั้งหมด

฿ 3400.00

<< ย้อนหลับ

ถัดไป >>

5

6

กรอกข้อมู

ข้อมูลการสมัคร

สินค้า

ยืนยันข้อมูล

ชำระเงิน

เสร็จสมบูรณ์

รหัสใบสมัคร : SR2021-0009​99-1

รายละเอียด

ยกเลิกรายการ

** กรุณาชำระเงินก่อนวันที่ xx/xx/xx เวลา xx.xx น.

ชำระผ่าน QR Code

ชำระผ่าน SCB Easy

ชำระเงินผ่าน
บัตรเครดิต/บัตรเดรบิต

฿ 3400.00

฿ 3400.00

฿ 3400.00

ฟรีค่าธรรมเนียม

ฟรีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 3.44 %

เลือกช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินผ่าน QR Code

ชำระเงินผ่าน SCB Easy

ชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต/บัตรเดรบิต

6

กรอกข้อมู

ข้อมูลการสมัคร

สินค้า

ยืนยันข้อมูล

ชำระเงิน

เสร็จสมบูรณ์

การสมัครเสร็จสมบูรณ์

รหัสใบสมัคร :

SR2021-000999-1

กดเพื่อขยาย

ผู้สมัค​รคนที่ 1

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า

31 พฤศจิกายน 2565

เพศ

ชาย

081 234 5678

ระยะ 42.195 km.

(คลิกเพื่อดูรายการ)

รุ่นอายุ
การแข่งขัน

ชาย 21-29 ปี

เสื้อแขนสั้น (สีกรม), 8XL(52’’)

ผู้สมัค​รคนที่ 1

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า

31 พฤศจิกายน 2565

เพศ

ชาย

081 234 5678

ระยะ 42.195 km.

(คลิกเพื่อดูรายการ)

รุ่นอายุ
การแข่งขัน

ชาย 21-29 ปี

เสื้อแขนสั้น (สีกรม), 8XL(52’’)

การจัดส่ง

รับด้วยตนเอง :

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท บ้านซับใต้ อำเภอปากช่อง

กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า

จัดส่งไปรษณีย์ :

Tracking No.

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
88 ซ.พระยามนธาตุฯ แขวงคลองบางบอน
เขตบางบอน กทม 10150

TH0105PHGSJ4D

วิธีการชำระเงิน

Payment ID

Payment Channel

SR2012-000316-1

OMESI

Payment

Validation Date

KT-2020-12-19-339

19/12/2020 09:47:38