สไตล์สำหรับพกพา

ASUS ZenPower ออกแบบด้วยอลูมิเนียมแอโนไดส์ (Anodizedaluminum) โครงสร้างเรียบเท่จนทำให้คุณอยากหยิบขึ้นมาอวดเลือกสีที่ชื่นชอบได้ตามต้องการจากตัวอย่างนี้

abc025-1
abc025-2

สไตล์สำหรับพกพา

ASUS ZenPower ออกแบบด้วยอลูมิเนียมแอโนไดส์ (Anodizedaluminum) โครงสร้างเรียบเท่จนทำให้คุณอยากหยิบขึ้นมาอวดเลือกสีที่ชื่นชอบได้ตามต้องการจากตัวอย่างนี้

สไตล์สำหรับพกพา

ASUS ZenPower ออกแบบด้วยอลูมิเนียมแอโนไดส์ (Anodizedaluminum) โครงสร้างเรียบเท่จนทำให้คุณอยากหยิบขึ้นมาอวดเลือกสีที่ชื่นชอบได้ตามต้องการจากตัวอย่างนี้

abc025-3

Showing all 7 results